Skip to content

Smittevern

COVID-19

Særskilte tiltak ved service

Til våre kunder og samarbeidspartnere

Vi ser at i denne særskilte situasjonen vi nå er i, med coronavirus/COVID-19, er nødt til å gå ut med felles informasjon.

Vi i Mekanisme tar vårt samfunnsansvar på alvor og flere av våre kunder har kjøkken og produksjonsutstyr som også i disse tider er avhengig av å være i drift. Våre tjenester defineres derfor som samfunnskritiske. I Mekanisme har vi utarbeidet en plan for tiltak i slike særskilte omstendigheter, dette er en del av vår HMS.

Dette innebærer at våre teknikere settes opp med utstyr og rutiner som skal sikre at kjøkken og lokaler vi besøker skal være trygge på at vi ikke bærer med oss smitte mellom kundene og samtidig sørge for at våre teknikere ikke selv blir smittet.

Tekniker er satt opp med:

  • Gode rutiner for korrekt håndvask
  • Heldekkende vernedrakt eller frakk med hodeplagg.
  • Hansker
  • Fotposer
  • Desinfiseringsmiddel til hud, verktøy og utstyr
  • Vernemasker

Det skal alltid opprettes kommunikasjon mellom tekniker og, den til enhver tid, ansvarshavende på kjøkken eller i produksjon, slik at det kan avtales og informeres om særskilte rutiner før ankomst.
Ved ankomst har tekniker alltid rent utstyr og verktøy, derfor desinfiseres alt mellom hvert serviceoppdrag. Tekniker skal ta frem nytt engangsutstyr og ikle seg dette før entring i ren sone. Når oppdraget avsluttes skal tekniker forlate kundens lokaler før verneutstyr tas av og desinfisering foretas.

Vi jobber tett mot myndighetene og følger alle angitte instruksjoner, samtidig som vi kommer med innspill selv på hvordan løse denne krevende situasjonen på best mulig måte for alle aktører.

Om det er noe dere lurer på eller ønsker å få rutiner på plass omgående, ber vi dere ta kontakt så snart som mulig.

Tlf: 22 22 97 42

E-post adresse: post@mekanisme.no

Med vennlig hilsen Mekanisme AS